27.03.2021 Strzelnica LOK - Ligi Obrony Kraju

Urządzenie Steril Lab podczas procesu dekontaminacji i dezynfekcji toru strzeleckiego w obiekcie Strzelnica LOK Gdańsk.