UV-C ZALECENIA I INFORMACJE PRAWNE

Pracujemy wspólnie na lepszą przyszłość

Mobilność i transport urządzenia STERIL LAB

Mobilność i łatwy transport urządzenia pomiędzy dezynfekowanymi pomieszczeniami. W krótkim czasie możemy wykonać wiele cykli dezynfekcji w różnych pomieszczeniach szpitala.